top of page

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste  (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679)

Laadittu 20.12.2020

Rekisterinpitäjä

Villa Vaahtera/Taru Travel Services Oy

Y-tunnus: FI28348228

 

Yrityksen kotipaikka

Helsinki

 

Sähköposti

info@tarutours.com

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Taru Lundström

 

Yrityksen osoite

Sumukuja 1 C 47 00990 Helsinki

 

Puhelin

040 670 5100

 

Henkilörekisterin nimi

VillaVaahtera/Taru Travel Services Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.

 

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 

nimi

yritys

y-tunnus

puhelinnumero

sähköposti

yhteyshenkilö

osoite

mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti esim. seuraavin tavoin:

 

Tavanomaisesti tilaus-, maksu-, ja toimitushistoriatiedot, sekä muita verkkotilauksen asiointiin liittyviä tietoja kuten asiakaspalvelussa esille tulevia asioita

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä

Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivuston käytöstä, mutta emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

 

Kenellä on pääsy asiakastietoihin tai osaan tiedoista:

 

yrityksemme niillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat niitä työssään

maksunvälittäjällä (NIMI), joka vastaanottaa sinulta maksun

kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

IT-yritys tai IT-tukihenkilö, joka huoltaa tai ylläpitää järjestelmää palvelun toiminnan ylläpitämiseksi

Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta.

 

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi välttämätöntä. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.

 

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

 

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Taru Travel Services Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

 

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Taru Travel Services Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. lukot ovissa, salasanat laitteissa, sormenjälkitunnistukset puhelimissa, salasanojen säännöllinen vaihtaminen, ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.

 

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi asiakkaan tai asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa. 

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Taru Travel Services  Oy:öön.

 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

 

Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

 

Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse.

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yhteyshenkilölle sähköpostiosoitteeseen: info@villavaahtera.com

 

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan, kun päivitetty tietosuojaseloste on julkaistu.

 


Villa Vaahtera

Taru Lundström

Taru Travel Services Oy

Sumukuja 1 C

FI 00990 Helsinki

FI28348228

bottom of page