top of page

Tekijänoikeustiedot

Villa Vaahteran internetsivujen käyttöä koskevat ehdot

Villa Vaahteran internetsivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.


Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä, pidätetään, mikäli emme
niitä erikseen pyydettynä myönnetä.

 

Sivuilla esiintyvien tuotteiden yksilöivien erillisnimien käyttö ja sivujen sisällön tai niiden osittainenkin kopioiminen ja käyttö missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Villa Vaahteran/Taru Travel Services Oy/Taru Lundström) erillistä kirjallista suostumusta.
 

bottom of page